• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Formulier herroeping

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:​ Designer Fashion

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*
 
Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
 
- [Ordernr]
 
- [Naam consumenten(en)]
 
[Adres consument(en)]
 
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.